Klejtrup By- og Legepark

By og legeparken er bygget op således at den indeholder faciliteter der kan benyttes af alle alders grupper; Beachvolleybaner, amfieteater, småbørnslegeplads, petanquebaner, motorisk legeplads, skovlysningen, træningspavillion, blomsterhave/oplevelsessti, multibane, den centrale plads – med borde og bænke. By – og legeparken kan benyttes af alle, og det er gratis. Du kan downloade en folder om legeparken på www.klejtrup.dk.

Skriv et svar