Mandø Traktorbus

Tag med traktorbussen til Mandø. Traktorbussen kører gennem Vadehavet på havbunden til Mandø, hvor man kan opleve naturen fra maj til september. På Mandø er der mulighed for at besøge den gamle Mølle eller gå ned på stranden og se stormflodssøjlen eller besøge øens legeplads. Man kan spise sin medbragte mad på bænkene ved Brugsen eller spise på Kroen eller MandøCentret. Der er også mulighed for at tage med Sælbussen videre ud på Koresand, som er Danmarks største sandørken, der bliver oversvømmet ved højvande. Turen ud at se sæler eller bade er en super oplevelse for hele familien. Bagefter tager man Mandø Traktorbus tilbage til fastlandet.

Skriv et svar