Højriis Slot Mordmysterie

Her boede herremænd og fine fruer. Gode og onde. En kvinde blev indemuret – en konge dømt til døden. I dag er hele slottet indrettet til en sporjagt for familier, der har lyst til en spændende udfordring med gys og grin. Her bydes der på et meget spændende mordmysterie, som familien kan opklare i fællesskab. De mindste har somme tider brug for en hånd at holde i og de største gribes af udfordringen. Med gode virkemidler er skabt en flot ramme for en fornøjelig detiktivjagt.

Skriv et svar