Skab de bedste rammer for børnene

For at børn får de bedste forudsætninger for at få en god, stabil og stigende indlæringskurve, kræves der først og fremmest nogle gode rammer. Derfor er det ikke helt lige meget, hvordan eksempelvis klasselokalet indrettes. Der skal være en god atmosfære med det rigtige og mest praktiske inventar. Det samme gælder for læringsredskaber.

For at optimere klasselokalet, kan man til fordel anskaffe en whiteboard tavle på hjul. Derved kan man let få skrevet og tegnet ting på tavlen og skabe noget bevægelse i undervisningen. Det kan man ved hjælp af hjulene, som gør tavlen flytbar. Der findes også mange andre typer tavler med verdenskort og lignende.

Et roligt indlæringsmiljø

Børn lærer meget forskelligt. Nogle har brug for at få fingrene i det. Andre lærer ved at lytte. Nogle lærer bedst gennem gruppearbejde. Andre har det omvendt. Der vil altså altid være forskel på børnenes måde at lære bedst på. Derfor bør man kombinere de mange forskellige læringsmåder. Uanset hvad, kan en billig skærmvæg gøre meget for læringsmiljøet.

En skærmvæg kan være en stor fordel, når der skal skabes arbejdsro i et klasselokale. Når man selv skal sidde og koncentrere sig i skolen med en opgave, kan det være forstyrrende, hvis man kommer til at sidde og snakke. Derfor kan skærmvæggen være med til at give den fornødne arbejdsro i timen. Nogle skærmvægge er endda lydabsorberende.

Gør det sjovt

Mange eksperter mener, at menneskets hjerne ikke er bygget til at koncentrere sig mere end omkring 25 minutter ad gangen. Børns hjerner kan ifølge eksperter være fuldt koncentreret i langt kortere tid end voksnes. Det er ikke underligt, når man tænker over, hvor meget der sker i udviklingen af barnet i de første mange år af livet.

Derfor er det ekstra vigtigt at fange børnenes opmærksomhed. Til dette findes der mange gode metoder. Det kan altid være en god ide at lægge sjove lege ind med læringselementer i sig. Samtidig bør man møde børnene, der hvor de er. Man må komme ned i øjenhøjde både verbalt og nonverbalt. Dette skaber en tryghed. Tryghed skaber øget læring.

Brug hjælpemidler til opmærksomhed

Nogle gode hjælpemidler eller redskaber i undervisningen kan også være med til at fange børnenes opmærksomhed. Et stort flot verdenskort-tavle på hjul med mulighed for at skrive og tegne på, kan være med til at skabe noget visualisering. Dette er også en indlæringsstil, som rigtig mange får rigtig meget ud af.

Overordnet set menes der at være fire forskellige læringsstile for barnet. En af dem er reflektoren. Reflektoren er god til at iagttage og sammenligne. Vedkommende med denne læringsstil kan eksempelvis godt lide at arbejde i grupper sammen med andre. Denne type er procesorienteret og  nysgerrig.